Breaking

17 Pahala Zikir di Bulan Ramadan


Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, setiap yang kita lakukan bernilai ibadah serta mendatangkan pahala. Tentu setiap orang pasti akan berlomba-lomba mendapatkan pahala dan kebaikan tersebut. Salah satu amalan yang mendatangkan pahala di bulan Ramadan yaitu dengan zikir.
Dalam islam, zikir merupakan amalan yang berupa menyebut asma Allah, baik itu pujian, memuliakan, atau memohon ampun. Zikir bisa dilakukan kapan saja oleh siapa saja dalam keadaam apapun, langsung dengan lisan ataupun mengucap di dalam hati. Zikir dikenal memiliki banyak manfaat seperti mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan ketenangan hati bagi yang melakukan.
Berikut adalah pahala zikir yang dilakukan selama bulan Ramadan
1. Dijanjikan Pahala Berupa Surga
Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa zikir memiliki kebaikan yang luas dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Pahala zikir di bulan Ramadan akan mendekatkan orang yang melakukan kepada surga sebab selalu mengingat Allah serta memiliki nilai yang sama baik untuk laki laki maupun perempuan. pengaruh zikir terhadap jiwa akan mengarahkan kepada petunjuk Allah yang lurus sehingga petunjuk tersebut yang memberi jalan ke surga.
“Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. Al-Ahzaab 35).
2. Anjuran dari Allah
Dzikir dianjurkan langsung oleh Allah melalui firmanNya, dalam keadaan apapun terlebih di bulan Ramadhan dimana pintu surga terbuka lebar, melakukan anjuran dari Allah sebanyak banyaknya tentu juga akan mendapat pahala sebanyak yang ia niatkan yang sebanyak ketulusannya. cara menambah pahala di bulan Ramadhan yang termudah ialah berdzikir sepanjang waktu.
Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dhikir yang sebanyak-banyak nya. (QS. Al Ahzaab:41).
3. Mendapat Rahmat Bulan Ramadan
Bulan Ramadan ialah waktu untuk beramal, bukan hanya puasa saja, namun juga amal ibadah yang lain. untuk menyempurnakan rahmat tersebut, jauh lebih baik jika selalu berzkir agar selalu memahami amal kebaikan apa yang sedang dilakukan di bulan Ramadan, sehingga membuat selalu mawas diri dan terlindung dari bahaya hawa nafsu.
“Jika ada suatu kaum yang duduk untuk berzikir kepada Allah Azza wa jalla, niscaya para malaikat akan mengelilingi mereka, mereka pun diliputi rahmat, dan diturunkan ketenangan jiwa untuk mereka. Dan Allah pun menyebut mereka kepada orang-orang yang berada di sisi-Nya.” (HR. Muslim, At-Tirmidzi, dan Ahmad).
4. Memperkuat Jalan Taubat Selama Ramadan
Bulan Ramadan ialah bulan yang penuh ampunan, untuk memohon ampun tidak harus dilakukan dengan doa, zikir juga sebagai ungkapan memohon ampun kepada Allah seperti yang tertulis dalam firman-Nya,
“Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepada-Nya.” (QS Huud: 90).
Karena zikir tersebut dapat memperkuat jalan taubat di bulan Ramadhan dan dilakukan secara terus menerus dan menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Syarat agar taubat diterima ialah dengan kesungguhan dan tidak mengulangi, hal itu bisa dilakukan dengan rutin berzikir.
5. Pahala Mengikuti Sunah Rasul
Segala yang Rasul ajarkan tentu sebuah kebaikan yang dianjurkan untuk dianut dan dilakukan oleh umat-Nya. Termasuk zikir tersebut, barang siapa mengikuti sunah Rasul untuk berzikir selama bulan Ramadan, tentunya akan memberi pahala yang luar biasa. keutamaan berzikir kepada Allah SWT memang jauh lebih mulia jika dilakukan di bulan Ramadan.
“Demi Allah, sesungguhnya aku ini beristghfar kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali.” (HR. Al-Bukhari, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dan Ahmad).
6. Pahala Kekuatan Menahan Hawa Nafsu
Berzikir akan selalu mengingatkan orang yang melakukan akan Allah. Dengan demikian, ia akan selalu takut dan menjauh dari segala perbuatan dosa, ia akan mampu menahan hawa nafsu sebab ia paham bahwa Allah selalu memperhatikan dan mengetahui tingkah lakunya terlebih lagi di bulan Ramadan ketika ia ingin mendapat amal baik sebanyak banyaknya.
7. Menyempurnakan Ibadah Bulan Puasa
Bulan puasa tentu bertujuan untuk mendapatkan berkah yang sempurna, hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan ibadah yang lengkap dan yang bisa dilakukan sewaktu waktu, yakni zikir.
zikir akan membuat ibadah selama bulan puasa menjadi sempurna karena ibadah dilakukan setiap waktu sambil menjalankan ibadah yang lain, seperti sambil puasa, sambil bersedekah, dan sebagainya.
8. Dekat dengan Allah
Zikir di bulan Ramadan akan membuat orang yang melakukan semakin dekat dengan Allah karena Allah selalu mengingat hamba yang mendekati-Nya. Hari hari di bulan Ramadan terasa indah dan nikmat karena melakukan segala amal kebaikan sambil menyebut asma-Nya. Sebab itu ia akan merasa tentram dan mampu menjalankan ibadah puasa dengan lancar.
9. Mendapat Doa dari Malaikat
Orang orang yang berzikir di bulan Ramadan akan mendapatkan doa dari malaikat karena malaikat bersaksi dan melaporkan segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Orang yang berzikir akan disukai oleh malaikat karena menghindarkan diri dari setan dan melakukan amalan baik sepanjang waktu, doa tersebut membuat amal ibadah di bulan Ramadhan semakin mendapat berkah.
10. Pahala Rezeki yang Berkah
Di bulan Ramadan, Allah juga memberikan rezeki yang berkah dan lebih terutama bagi orang orang yang senang berzikir dan bersedekah.
“Barangsiapa yang rutin membaca istighfar, Allah akan memberikan solusi pada setiap kesulitannya, dan penyelesaian bagi setiap permasalahannya. Dan Dia akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak terduga.” (Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, al-Hakim, dan Al-Baihaqi).
11. Mendapat Berkah Ramadan
Berkah Ramadan jelas akan didapat oleh orang orang yang berzikir sebab mereka mengisi waktu yang dimiliki dengan kegiatan yang bermanfaat yakni dengan menyebut dan memuji nama Allah, sepanjang waktu ia mendapat pahala dari Allah dan sepanjang waktu ia mendapat berkah di setiap urusan yang dilakukan dan ibadah yang diperbuat.
Aku bersama sangkaan hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku bersamanya jika dia menyebut-Ku. Jika dia menyebut-Ku dalam dirinya, aku pun menyebutnya dalam Diri-Ku. Dan apabila dia menyebut-Ku di hadapan orang banyak, Aku pun menyebutnya di hadapan orang-orang yang lebik baik dari mereka.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
12. Pahala Perlindungan dari Allah
Orang yang berzikir ialah mengucapkan kalimat permohonan ampun atau kalimat pujian yang berarti ia mengakui keesaan dan kekuasaan Allah. dalam kerendahan hatinya tersebut, ia mendapat pahala berupa keselamatan dan perlindungan di dunia dan di akhirat serta memberikan keselamatan ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadan.
“Maka ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku pun ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepada-Ku, dan jaganlah kamu mengingkari nikmat-Ku.” (QS Al-Baqarah: 152).
13. Senantiasa Diingat Allah
Nikmat yang luar biasa ialah nikmat diingat Allah, tentu semua orang mukmin ingin mendapatkan nikmat tersebut, yakni nikmat luar biasa sebab diingat oleh sang maha pencipta yang memiliki kebaikan sempurna serta memiliki sleuruh alam. Hal tersebut dapat terjadi jika selalu berzikir dengan niat semata karena Allah dengan istiqomah dan kerendahan hati.
14. Terhindar dari Sesat
Ketika bulan ramadhan tiba, memang syetan dikekang dan tidak dapat mengganggu manusia, namun sebagai makhluk yang memiliki hawa nafsu, gangguan tersebut akan datang dari dirinya sendiri yakni dari hawa nafsunya sendiri. Zikir akan menghindarkan dari hal tersebut.
“Dan Jika Setan mengganggumu dengan suatu ganguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS: Fushilat [41]:36).
15. Mendapat Ampunan Dosa
Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, “Siapa yang mengucapkan: Subhanallah wa Bihamdihi (Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya) sebanyak seratus kali, maka dihapuskan segala kesalahan (dosa)-Nya walaupun sebanyak buih dilaut.” (Muttafaq ‘alaih).
Ampunan dosa akan didapat oleh orang yang rutin melakukan zikir di bulan Ramadan dengan menyempurnakan ibadah yang lainnya, ia seolah menjadi orang yang baru jika ia sungguh sungguh bertaubat dan juga meminta maaf pada orang orang yang pernah disakitinya, sehingga Allah pun memaafkannya sebagaimana ia telah bersungguh sungguh dalam memperbaiki dirinya.
16. Tentram dalam Menjalankan Ibadah Puasa
Orang yang berzikir yang merasakan ketenangan dalam hatinya, dalam segala kegiatan ibadah puasa yang dilakukannya pun menjadi ibadah yang tentram dan semakin banyak mengingatkannya akan Allah.
“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”. (QS. Ar-Raad [13]:28).
17. Pahala Besar Jika Istiqomah
Istiqomah dalam hal kebaikan apapun termasuk dalam melakukan ibadah dzikir, akan mendapat pahala yang besar dari Allah sebab ia melakukan dengan kesungguhan dan terus menerus.
“… Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allâh, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.“ (QS. Al-Ahzâb[33]: 35).
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa zikir adalah ibadah yang mudah dilakukan, bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, sehingga bisa dilakukan dalam keadaan yang istiqomah dalam melakukan berbagai aktifitas. Memang segala yang diperintah Allah akan membawa kebaikan dalam bentuk apapun, termasuk perintah zikir di bulan Ramadhan, semoga kita bisa melakukannya dengan istiqomah.
Demikian pahala zikir yang luar biasa yang bisa kita dapatkan di bulan yang penuh berkah ini. Semoga informasi di atas bermanfaat bagi kita semua.


Sumber Link : https://portalmadura.com/perlu-anda-ketahui-17-pahala-zikir-di-bulan-ramadan-139729

No comments:

Post a Comment