DOA UNTUK PELINDUNG ATAU PAGAR DIRI


1.DOA TERHINDAR DARI BERBAGAI KEBURUKAN
Allahumma innii a’udzubika minalhammi walhuzni wal’ajzi walkasali walbukhli waljunbi wa dhola’idaini wa gholabatirrijali

“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari (hal yang)
menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut,
lilitan hutang dan penindasan orang.”

2.MINTA PERLINDUNGAN SIKSA DAN FITNAH:
“Allâhumma innî a’ûdzu-bika min ‘adzâbi Jahannam, wa min ‘adzâbil-qabri, wa min fitnatil-mahyâ wal-mamâti, wa min syarri fitnatil-masîhid-Dajjâl”.

Artinya:
“Ya Allâh, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari siksa Neraka
Jahannam, dan dari siksa kubur, dan dari fitnahnya kehidupan dan
kematian, dan dari buruknya fitnahnya Masih Dajjal”.

3.MINTA PERLINDUNGAN COBAAN DUNIA :

“Allâhumma innî a’ûdzu-bika min jahdil-balâ-i, wa darakisy-syaqâ-i, wa
sû-il-qadhâ-i, wa syamâtatil-a’dâ-i”.

Artinya:
“Ya Allâh, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari beratnya cobaan, dan dari bertemu kecelakaan, dan dari buruknya qadha (taqdir), dan dari gembiranya musuh”.

4.MINTA PERLINDUNGAN DARI KELEMAHAN BATIN :

“Allâhumma innî a’ûdzu-bika minal-hammi, wal-hazani, wal-‘ajzi,
wal-kasali, wal-jubni, wal-bukhli, wa dhala-‘id-daini, wa ghalabatir-Rijâli”

Artinya:
“Ya Allâh, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari kesusahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan
kebakhilan, dari keberatan hutang dan dikalahkan (dipaksa) orang”.

5. MINTA PERLINDUNGAN DARI KELALAIAN :

“Allâhumma innî a’ûdzu-bika min qalbil-lâ yakhsya’, wa du’â-il-lâ
yusma’, wa min nafsil-lâ tasyba’, wa min ‘îlmil-lâ yanfa’ . A’ûdzu-bika
min hâ-ulâ-il-arba’ “.

Artinya:
“Ya Allâh, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari hati yang tidak khusyu’, dan do’a yang tidak didengar, dan dari diri yang tidak kenyang, dan dari ilmu yang tidak bermanfa’at. Aku berlindung pada-Mu dari 4 (Empat) perkara itu”.

6.DOA PERLINDUNGAN DARI KEMUNAFIKAN, AKHLAQ BURUK DAN SEMPITNYA REZEKI :

“Allâhumma innî a’ûdzu-bika minan-nifâqi, wa sû-il-akhlâqi, wa dhaiqil-arzâqi”.

Artinya:
“Ya Allâh, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat munafik, dan
dari akhlaq (perangai) yang buruk, dan dari sempitnya rezeki”.

7. MINTA PERLINDUNGAN DARI SYIRIK YANG HALUS
“Allâhumma innî a’ûdzu-bika an-usyrika bika syai-an a’lamu, wa
astaghfiruka limâ lâ a’lamu”.

Artinya:
“Ya Allâh, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu jika aku menyekutukan-Mu
dengan sesuatu yang aku tahu. Dan aku minta ampun kepada-Mu terhadap
apa-apa yang aku tidak tahu”.

8. DOA PERLINDUNGAN DARI GANGGUAN SYAITHAN

“Rabbi a’ûdzu-bika min hamazâtisy-syayâthîn wa a’ûdzu-bika rabbi
an-yahdhurûn”

Artinya:
“Ya Rabbi, aku berlindung pada-Mu dari bisikan-bisikan syaithan, dan aku
berlindung pada-Mu dari kedatangan mereka kepadaku”.
(Surah Al-Mu’minûn (23) : 97 & 98)

9.MINTA PERLINDUNGAN DARI FITNAHNYA KAYA DAN FITNAHNYA FAQIR ( MISKIN)

“Allâhumma innî a’ûdzu-bika min fitnatil-ghinâ wa a’ûdzu-bika min
fitnatil-faqr, wa a’ûdzu-bika min an uradda ilâ ardzalil-‘ûmuri, wa
a’ûdzu-bika min fitnatid-dun-yâ wa ‘adzâbil-qabri”.

Artinya:
“Ya Allâh, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari fitnahnya kaya, dan aku berlindung pada-Mu dari fitnahnya faqir, dan aku berlindung pada-Mu daripada jika aku dikembalikan kelanjutnya umur, dan aku berlindung pada-Mu dari fitnahnya dunia dan siksa kubur”.
(H.R. Bukhârî)

10.DO’A PERLINDUNGAN DARI SYETAN.

“ROBBI A’UDZUBIKA MIN HAMAZAATI SYAYAATHIINI WA A’UDZUBIKA ROBBI AN YAHDDHURUN.”

Artinya:
“Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan.
(97) Dan aku berlindung [pula] kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan
mereka kepadaku.” (98)
(QS. Al mu’minuun 97-98)

11.DOA MOHON PERLINDUNGAN DARI SIKAP MURTAD

“Allaahumma innaa na’uudzubika an narji’a ‘alaa a’qaabinaa au nuftana
‘an diininaa”

Arti nya:
“Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari masalah yang dapat mengembalikan kami ke masa lalu atau dapat mengacaukan kami. (HR Al-Bukhari, Muslim, dan Al-Thabarani)”

12.PERLINDUNGAN DIRI DAN RUMAH DARI SIHIR DAN GANGGUAN JIN

Membaca surat Al Ikhlas, Al Falaq, dan Surat An Naas

Dalil:
Dari Abdullah bin Khubaib t, Rasulullah r bersabda,
“Ucapkanlah !” Mereka (para shahabat) berkata, “Wahai Rasulullah, apa
yang mesti kami ucapkan ?”
Nabi r bersabda, “Qul huwallaahu ahad (Surat al Ikhlas), surat An Naas,
dan al Falaq sebanyak tiga kali di kala pagi dan malam hari, itu cukup
bagimu sebagai pelindung dari segala sesuatu.” [HR Tirmidzi no 2499(kt)]

13.DOA PERLINDUNGAN PAGI DAN PETANG

[Bismillaahil ladzii laa yadzurru ma’asmihi syai-un fil ardhi wa laa fis
samaa-i wahuwas samii’ul ‘aliim.]

“Dengan nama Allah, tidak ada yang membahayakan bersama namaNya sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit, Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”
Dalil:

Dari Utsman bin Affan t, Rasulullah r bersabda,
“Barangsiapa di antara hambaNya yang mengucapkan di pagi hari atau
petang: (artinya: Dengan nama Allah, tidak ada yang membahayakan bersama namaNya sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit, Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.” ), tiga kali, tidak terganggu dari segala
sesuatu.” [HR Tirmidzi]

14.MENGUCAPKAN SEBANYAK 100 KALI TIAP PAGI DAN PETANG:

[Laa ilaaha illallaoohu wahdahu laa syariika lah. Lahul mulku walahul
hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir.]

Tiada ilah selain Allah yang Maha Tunggal, tiada sekutu bagiNya.
MilikNya segala kerajaan, untukNya segala Puji, dan Dia berkuasa atas
segala sesuatu.

Dalil:
Dari Abu Hurairah t, Rasulullah r bersabda,
“Barangsiapa membaca: (doa di atas) sebanyak 100 kali sehari akan
mendapatkan pahala senilai membebaskan 10 budak dan tertulis 100 kebajikan dan dihapus 100 kejelekan serta bacaan tersebut dijadikan perisai baginya dari setan, sejak pagi hingga sore hari. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mulia darinya kecuali orang yang mengamalkannya lebih banyak” [HR Bukhari, Muslim]

15. JIKA DIBACA KETIKA AKAN TIDUR

“Innallaaha qawiyyun aziizun. Allaahu laa ilaaha illaa huwa wa alallaahi
fal yatawakkalil mu’minun” (At-Taghabun : 13)

Dibaca dengan penuh keikhlasan dalam keadaan berwudlu (tidak berhadas) maka akan diampuni oleh allah dosanya. Dan jika dibaca ketika akan tidur maka selama tidur akan dilindungi allah dari segala marabahaya kebakaran, maling, pembunuhan, bencana alam dsb, insya allah.

16. SELURUH PENDUDUK AKAN SELAMAT DARI PENYAKIT MENULAR

“Wamayyatawakkal alallaahi fahuwa hasbuhuu innallaaha balighu amrihi qad ja-alallaahu likulli syai-in qadraan” (Ath-Thalaq : 3)

Apabila dibaca akan menjadi tangkal yang ampuh dan jika ayatnya ditulis
pada kulit kijang atau harimau kemudian dimasukkan dalam potongan bambu atau tabung lalu ditutup dan ditanam pada tengah kampung, desa atau kota maka seluruh penduduk akan selamat dari penyakit menular. Metode ritual ini mungkin saja jawaban atau dapat juga dijadikan alternatif ditengah hingar bingarnya wabah penyakit menular yang disebabkan virus virus berbahaya yang belum diketahui identitasnya bahkan virus virus berbahaya yang sudah diketahui identitasnya seperti Flu burung,flu babi flu dan flu lainnya.

17 MENGHADAPI ORANG YANG SEDANG MARAH

“Robbul masyriqi wal maghribi laa ilaaha illaa huwa fatta khidzhu
wakiila” (Al-Muzzammil : 9)

Dibaca pada 7 butir padi kemudian dibawa menghadapi orang yang sedang marah atau mengamuk maka kemarahan dan kebencianya akan reda dengan sendirinya berkat izin Allah SWT .

18. MENGHADAPI PENGUASA DHALIM

“Inda dzil arsyil makiini” (At-Takwir : 20)

Seorang raja, presiden atau para pejabat pemerintah juga penguasa hukum dan penegak hukum selalu kita temukan arogan dan menyombongkan diri atas kekuasaan yang diembannya atau wewenang yang dimilikinya, penyalahgunaan wewenang selalu saja kita temui ketika berhadapan dengan mereka. tanpa mereka sadar atau dalam keadaan sadar menganggap bahwa kekuasaan atau
jabatan yang diembannya itu kekal tiada berujung..nau’uzubillah!!! jika
anda mengalami seperti ini sebagai antisipasi ayat 14 ini jawabannya.
caranya: Bacalah 7x sambil menahan nafas ketika berhadapan dengan
penguasa lalim kemudian hembuskan pada penguasa tersebut sambil mohon
dalam hati agar dilindungi allah dari kejahatannya dan dimudahkan segala
urusan dengannya.

19. AL IKHLAS, AL ALAQ, AN NAAS

AlBazzar meriwayatkan dari Abdullah bin Al Aslami, dengan status perawi
shahih, ia berkata, “Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah
perjalanan umrah. Hingga ketika kami sampai di lembah Waqim, tiba-tiba
kabut muncul .menyelimuti sehingga kami pun tersesat jalan. Manakala
melihat hal itu, Rasulullah SAW berpaling menuju kumpulan yang pekat, lalu mendudukkan untanya. Setelah itu beliau berdiri dan berdiam
beberapa lama. Beliau terus menerus shalat hingga terbit fajar. Kemudian
beliau memegang kepala untanya (mengambil tali kekangnya), kemudian
berjalan sementara Abdullah Al Aslami di samping beliau. Lalu Rasulullah
SAW meletakkan telapak tangannya di dadaku. Kemudian beliau berkata,
‘Bacalah!’Aku berkata, ‘Apa yang harus aku baca?’ Beliau menjawab,
‘Bacalah Qul huwallaahu ahad (surah Al lkhlash)!’ Kemudian beliau
berkata, “Bacalah!”. Aku berkata, ‘Apa yang harus aku baca?’ Beliau
menjawab, ‘Qul a’uudzu birabbil faloq, min syarri maa khalaq (surah Al
Falaq)’. Lalu aku membacanya hingga selesai. Kemudian beliau berkata,
‘Bacalah!’ Aku berkata, ‘Apa yang harus aku baca?’ Beliau menjawab, ‘Qul
a’uudzu birabbinnaas (surah An-Naas)!’ Aku pun membaca Qul A’uudzu
birabbinnaas hingga selesai. Lalu Rasulullah SAW berkata, ‘Beginilah
cara meminta perlindungan kepada Allah karena tak ada hamba yang meminta perlindungan dapat menyamainya.”.

20. UNTUK TOLAK SIHIR ATAU PAGAR RUMAH

“Maliki yaumiddiin” Untuk tolak sihir atau pagar rumah, Ayat ditulis
pada kertas putih polos kemudian masukkan dalam bumbung bambu lalu
ditanam di empat pojok rumah, Insya allah penghuni rumah akan dilindungi
dari marabahaya.

21. SELAMAT DARI ORANG YANG SEDANG MENGAMUK/MARAH

“Wa iyyaaka nastaiin”Untuk selamat dari orang yang sedang mengamuk/ marah atau binatang yang galak maka bacalah ayat “Wa iyyaaka nastaiin’
sebanyak 7x kemudian tiupkan kepada orang yang dimaksud maka seketika
marahnya akan reda dan tidak akan berbicara kecuali bahasa yang indah
dan lembut menyejukkan hati.

22. BILA ANDA MEMILIKI MUSUH

” Shirothollaladziina” Bila anda memiliki musuh dan mengancam akan
membunuh atau mencelakai maka segeralah mendekatkan diri pada Allah
dengan hati yang penuh ikhlas pada Allah sambil dihati membaca ayat ”
Shirothollaladziina” berulang ulang maka dengan kudrat irodat Allah
musuh yang tadinya akan mencelakai itu seketika berubah baik karena
hilang kebenciannya dan musuh tadi tidak akan memusuhi anda.

23. DALAM KEADAAN TERDESAK DAN TERANCAM

“An ‘amta ‘alaihim” ini sungguh luar biasa, karena seketika sekeliling
kita tiba tiba akan berubah menjadi lautan api yang seakan siap melahap
siapa saja yang mengganggu. Caranya: ketika anda dalam keadaan terdesak
dan terancam oleh kepungan musuh atau perampok maka jangan panik.
Segeralah secepat kilat mengambil pasir/tanah kemudian bacakan ayat
tersebut lalu sebarkan ke arah musuh, maka musuh akan lari pontang
panting karena melihat lautan api dihadapan mereka.

24. AMAN DARI SEGALA HAL SELAIN AJAL

Barang siapa yang membaca ‘Al-Fatihah’ diwaktu hendak tidur, Surah
‘Al-Ikhlas’ sebanyak 3 kali dan Mu’awwidzatain maka ia akan aman dari segala hal selain ajal. Dan siapa berhajat (berkeinginan sesuatu) kepada Allah SWT kemudian dia membaca Al-Fatihah sebanyak 41 kali diantara sembahyang sunat Subuh dan sembahyang fardu Subuh sampai 40 hari (tidak Lebih) kemudian memohon kepada Allah SWT, Insyaallah Dia akan memenuhi keperluannya.

25. MELINDUNGI PEMBACANYA DARI AZAB KUBUR

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud: “Surah
Al-Mulk itu memelihara dan melindungi pembacanya dari azab kubur.”

26. MEMBUAT SETAN MENANGIS

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Bila seorang anak Adam membaca surat “As Sajadah” kemudian ia bersujud, maka pergilah setan menepi seraya menangis dan berkata, “Betapa celakanya aku! Anak Adam diperintah untuk bersujud, ia pun bersujud, maka ia mendapatkan
surga, sedangkan aku diperintah untuk bersujud, aku pun enggan, maka aku
mendapatkan neraka.” (HR. Abu Dawud, Nasa’i’I, Ibnu Majah, Ahmad,
Muslim) Shahih.

27. YASIIN PEMAGAR RUMAH

Pelindung Rumah- Ambil Air Satu Ember Besar penuh.- Celupkan jari
telunjuk kanan kedalam ember yang di isi air.- Baca Sholawat Nabi 3 X-
Baca surah Yasin 7 X, pada ayat ke 9 baca 11 x- Baca Ayat Qursy 99 X-
Baca Ayat Qursy 1 X, lalu pada ayat ter akhir baca 100 X- Berdo’a mohon
kepada Allah, agar air bermanfaat untuk memagari rumah sehingga apabila ada ghoib fasik/ kafir akan binasa seketika itu juga.(Saat berdo’a jari telunjuk kanan tetap ada di dalam ember air).

Keterangan:- Setelah berdo’a, percikan air ke seluruh area rumah (Pagar,
tembok rumah, pintu, genteng dll).- Gunakan juga sedikit untuk
membersihkan lantai.- Masukan kedalam tangki Air dll.

AYAT KURSI , AYAT PELINDUNG

28.TERPELIHARA SIANG DAN MALAM

Siapa yang membaca ayat Kursi dengan khusyuk setiap kali selepas
sholat fardhu, setiap pagi dan petang, setiap kali keluar masuk rumah
atau hendak musafir, insyaAllah akan terpeliharalah dirinya dari godaan
syaitan, kejahatan manusia, binatang buas yang akan memudaratkan dirinya
bahkan keluarga, anak-anak, harta bendanya juga akan terpelihara dengan izin Allah s.w.t.

29. TERPELIHARA DARI SEGALA BENCANA

Mengikut keterangan dari kitab “Asraarul Mufidah” sesiapa mengamalkan membacanya setiap hari sebanyak 18 kali maka akan dibukakan dadanya dengan berbagai hikmah, dimurahkan rezekinya, dinaikkan darjatnya dan diberikannya pengaruh sehingga semua orang akan menghormatinya serta terpelihara ia dari segala bencana dengan izin Allah.

30. MENCERDASKAN AKAL FIKIRANNYA/TERLINDUNG DARI KEBODOHAN

Syeikh Abu Abbas ada menerangkan, siapa yang membacanya sebanyak 50 kali lalu ditiupkannya pada air hujan kemudian diminumnya, Insya-Allah, Allah akan mencerdaskan akal fikirannya serta memudahkannya menerima ilmu pengetahuan.

31.TERLINDUNG DARI KEFAKIRAN

Rasullullah s.a.w. bersabda bermaksud: “Sesiapa pulang ke rumahnya serta
membaca ayat Kursi, Allah hilangkan segala kefakiran di depan matanya.

32. TERHINDAR DARIPADA KEJAHATAN SYAITAN DAN KEJAHATAN PEMBESAR.

Sabda baginda lagi; “Umatku yang membaca ayat Kursi 12 kali pada pagi
jumaat, kemudian berwuduk dan sembahyang sunat dua rakaat, Allah
memeliharanya daripada kejahatan syaitan dan kejahatan pembesar.”

33.TERPELIHARA DARI HASUTAN SYAITAN

Orang yang selalu membaca ayat Kursi dicintai dan dipelihara Allah
sebagaimana DIA memelihara Nabi Muhammad.
Mereka yang beramal dengan bacaan ayat Kursi akan mendapat pertolongan
serta perlindungan Allah daripada gangguan serta hasutan syaitan.

34.DI LINDUNGI DARI PENCURIAN

Pengamal ayat Kursi juga, dengan izin Allah, akan terhindar daripada
pencerobohan pencuri. Ayat Kursi menjadi benteng yang kuat menyekat
pencuri daripada memasuki rumah.
35.DILINDUNGI DALAM PERJALANAN
Mengamalkan bacaan ayat Kursi juga akan memberikan keselamatan ketika
dalam perjalanannya.

36.MENGUSIR JIN

Ayat Kursi yang dibaca dengan penuh khusyuk, insya-Allah akan
menyebabkan syaitan dan jin terbakar.

37.MELINDUNGI RUMAH BARU

Jika anda berpindah ke rumah baru maka pada malam pertama anda menduduki rumah itu sebaiknya anda membaca ayat Kursi 100 kali, insya-Allah mudah-mudahan anda sekeluarga terhindar daripada gangguan lahir dan batin.

38.DIDAMPINGI MALAIKAT

Barang siapa membaca ayat Al-Kursi apabila berbaring di tempat tidurnya,
Allah mewakilkan 2 orang Malaikat memeliharanya hingga subuh.

39.DILINDUNGI SETIAP WAKTU

Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir setiap sembahyang Fardhu, ia
akan berada dalam lindungan Allah hingga sholat yang lain.

40.DILINDUNGI RUMAHNYA DAN RUMAH TETANGGANYA

Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir tiap sholat, tidak mencegah
akan dia daripada masuk syurga kecuali maut, dan barang siapa membacanya ketika hendak tidur, Allah memelihara akan dia ke atas rumahnya, rumah jirannya & ahli rumah2 di sekitarnya.

41.DIBIMBING PERBUATANNYA

Barang siapa membaca ayat Al-Kursi diakhir tiap-tiap sholat Fardhu,
Allah menganugerahkan dia hati-hati orang yang bersyukur, perbuatan2
orang yang benar, pahala nabi2 juga Allah melimpahkan padanya rahmat.

42.DIDAMPINGI 70.000 MALAIKAT

Barang siapa membaca ayat Al-Kursi sebelum keluar rumahnya, maka Allah
mengutuskan 70,000 Malaikat kepadanya, mereka semua memohon keampunan dan mendoakan baginya.

43.DIBERI PAHALA SYAHID

Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir sembahyang Allah azza
wajalla akan mengendalikan pengambilan rohnya dan ia adalah seperti orang yang berperang bersama nabi Allah sehingga mati syahid.

44.SENANTIASA DI TOLONG

Barang siapa yang membaca ayat al-Kursi ketika dalam kesempitan niscaya
Allah berkenan memberi pertolongan kepadanya Dari Abdullah bin ‘Amr r.a.

45. DIAMANKAN DARI GODAAN SYAITAN DAN KEJAHATAN RAJA-RAJA

Sesiapa yang membaca ayat Kursi dengan istikamah setiap kali selesai
sembahyang fardhu, setiap pagi dan petang, setiap kali masuk kerumah
atau kepasar, setiap kali masuk ke tempat tidur dan musafir, insyaallah
akan diamankan dari godaan syaitan dan kejahatan raja-raja (pemerintah)
yang kejam, diselamatkan dari kejahatan manusia dan kejahatan binatang yang memudharatkan. Terpelihara dirinya dann keluarganya, anak-anak nya, hartanya, rumahnya dari kecurian, kebakaran dan kekaraman.

46. DIPELIHARA DARI SEGALA BENCANA

Terdapat keterangan dalam kitab-kitab Asrarul Mufidah:Barang siapa
mengamalkan membaca ayat Kursi,setiap kali membaca sebanyak 18
kali,insyaAllah dia akan hidup berjiwa Tauhid,dibukakan dadanya dengan
berbagai hikmat,dimudahkan rizkinya,dinaikkan martabatnya, diberikan kepadanya pengaruh sehingga orang selalu segan kepadanya,dipelihara dari
segala bencana dengan izin Allah SWT.

47.DILINDUNGI DARI KEDUKAAN

Syekh Al-Bunni menerangkan:”Siapa yang membaca ayat Kursi sebanyak
hitungan hurufnya,yaitu 170 huruf,maka insyaAllah,Allah SWT akan
memberikan pertolongan pada hal dan menunaikan segala hajatnya dan
melapangkan pikiran-pikirannya, diluaskan rizkinya, dihilangkan
kedukaannya,dan diberikan apa yang dituntutnya. (terdapat dalam tafsir Al-Qudsi).

48.DILINDUNGI JUGA KELUARGANYA

Bahwa siapa yang membaca 4 ayat pada permulaan suratul Baqarah dan ayat Kursi, ditambah 2 ayat setelah ayat Kursi kemudian ditutup dengan 3 ayat pada akhir suratul Baqarah,maka ia dan keluarganya tidak didekati
syaitan,dan jika dibacakan pada orang gila,niscaya akan sembuh dengan
seizin Allah SWT.
(terdapat dalam kitab itqan).

49. DILINDUNGI DARI KEJAHATAN MANUSIA DAN KEJAHANTAN BINATANG2

Siapa yang membaca ayat Kursi secara kontinyu setiap kali selesai
sembahyang fardhu,setiap pagi dan petang,setiap kali masuk kerumah dan
kepasar,setiap kali masuk ketempat tidur dan pergi musafir,insyaAllah ia
akan diamankan dari godaan syaitan dan kejahatan raja-raja
kejam,diselamatkan dari kejahatan manusia dan kejahantan binatang2 yang memudharatkan.Terpelihara dirinya dan
keluarganya, anak2nya, hartanya, rumahnya dari kecurian, kekaraman dan kebakaran.Didapatny keselamatan dan kesehatan jasmaninya dengan izin
Allah SWT yg Hidup dan Berdiri Sendiri.

50.Doa pagar diri dengan Ayat 7

1. Qs At Taubah 51
Qul lay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ‘alallahi fal
yatawakkalil mu’minun.

Artinya:
Katakanlah : Sekali kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang
telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya
kepada Allah orang orang yang beriman harus bertawakkal.

2. Qs Yunus 107
Wa iy yamsaskallahu bidurrin fa la kasyifa lahu illa hu, wa iy yuridka
bikhairin fa la radda lifadlih, yusibu bihi may yasya’u min ibadih, wa
huwal gafurur rahim
Artinya:
Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepdmu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan
bagi kami, maka tidak ada yang dapat menolak karuniaNya. Dia memberikan
kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba2Nya.
Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3. Qs Hud 6
Wa ma min dabbatin fil ardhi illa ‘alallahi rizquha wa ya’lamu
mustaqarraha wa mustauda ‘aha, kullun fi kitabim mubin
Artinya:
Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allahlah yang
memberi rejekinya dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan
tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata

4. Qs Hud 56
Inni tawakkaltu ‘alallahi rabbi wa rabbikum, ma min dabbatin illa huwa
akhizum bi natiha, inna rabbi ‘ala siratim mustaqim
Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Tiada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun2nya.
Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus

5. Qs Al ‘Ankabut 60
Wa ka’ayyim min dabbatil la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum
wa huwas sami’ul ‘alim
Artinya:
Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa/mengurusi rejekinya sendiri. Allahlah yang memberi rejeki kepadanya dan kepadamu dan Dia
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

6. Qs. Fatir 2
Ma yaftahillahu lin nasi mir rahmatin fa la mumsika laha, wa ma yumsik
fa la mursila lahu mim ba’dih, wa huwal ‘azizul hakim
Apa saja yang Allah anugrahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tiada seorangpun yang dapat menahannya dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorangpun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan
Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

7. Qs Az Zumur 38
Wa la’in sa’altahum man khalaqas samawati wal ardha layaqulunnallah, qul afara’aitum ma tad’una min dunillahi au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, qul hasbiyallahu ‘alaihi yatawakkalul mutawakkilun.
Dan sungguh jika kamu bertanya kepd mereka : “Niscaya yg menciptakan
langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab “Allah”. Katakanlah : “Maka
terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selian Allah, jika
Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala2mu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya ? Katakanlah :
Cukuplah Allah bagiku”. KepadaNyalah bertawakkal orang yang berserah diri.

Beberapa keutamaannya antara lain:

1.Barangsiapa mengamalkan/membaca ayat 7 pagi dan petang, maka ia akan
merasa aman sentosa dari segala kebinasaan dan terpeliharalah daripada tipu daya musuh dan bala dengan izin Allah.

2.Apabila ayat 7 ini diamalkan sekali siang dan sekali malam (sesudah
solat Maghrib dan Subuh), insyaallah akan memudahkan rezekinya,
dipanjangkan umur, terpelihara dai gangguan jin, syaitan dan fitnah,
dikasihi para hamba Allah serta dimudahkan serta dikabulkan segala apa yang dicita-citakannya.
Ilmu Untuk Pagar Diri, Rumah dan Kendaraan

Ilmu ini sepertinya cukup diperlukan dalam kehidupan sekarng. Dan hampir
belum ada yang membuka tentang ilmu ini, fungsi jurus ilmu ini untuk
pagar diri, kendaraan, barang, rumah, toko dll. fungsi ilmu ini,  bila ada yg berbuat jahat akan berputar-berputar
sampai 1000 x atau dia akan pingsan sebelum dapat berputar pada hitungan
1000.

Efek dari ilmu ini sangat nyata, dan efeknya lumayan keras walau tidak
mengakibatkan fatal pada yang kena atau yang terjaring dengan jurus ini.
Tapi untuk orang awam, ilmu ini efeknya kurang maksimal, bebeda dengan orang yang pernah belajar jurus atau tenaga dalam minimal pasti langsung bisa menerapkan jurus ini.

 Caranya:

Meditasi sejenak tenangkan pikiran dan kosentrasi, dan niat untuk
memagari apa atau visualisasikan lokasi atau tempat, barang yg akan kita
pagari dengan jelas dalam pikiran kita. Lakukan meditasi selama 5 -10
menit bersila kedua tangan di atas lutut, lalu tarik nafas panjang dan
tahan saat menarik nafas panjang angkat tangan kanan ke atas sampai
sejajar dengan kepala. Kemudian tarik tangan ke tengah-tengah dada.

Setelah itu keluarkan nafas, santai pelan dan panjang habiskan semua
udara di rongga dada tarik lagi nafas panjang dan tahan, kemudian tarik lagi tangan kanan di atas kepala, nafas tetap di tahan, putar tangan kanan di atas kepala sebanyak 3x-7x putaran, posisi telapak tangan menghadap ke bawah.

Setelah itu turunkan tangan dan taruh di dada posisi telapak tangan
mengahadap ke samping kiri, dan lepaskan nafas pelan seperti di atas
prosesi jurus selesai . pemagaran ini bisa untuk jarak jauh atau jarak
dekat yg penting kosentrasi dan visualisasi.

Cara Membuat pagar Gaib Rumah (Kelihatan Api)
Pagar ini berguna untuk pagar goib rumah, gudang, pabrik dll, dimana
bila ada orang berniat jahat pada rumah tersebut maka orang itu akan di
sambar kobaran api yang besar,

 Cara Membuat
Ambil air satu botol besar /satu ember sekalian. Kemudian air itu
bacakan AYAT KURSI 21x setiap dapat sekali di sambung ayat di bawah ini,
dan tiupkan ke air dalam ember tersebut. Jadi setiap dapat 1 x bacaan
kita tiupkan ke ember berisi air tersebut.

Setelah selesai air tersebut kita percikan di setiap sudut-sudut rumah.
Pagar ini bisa bertahan selamanya. Dan pantangan bila rumah tersebut di
gunakan berjina maka kekuatan itu luntur sendiri.

AYAT YG DI BACA SETELAH AYAT KURSI BISMILAHILLADI LAA YADURRU MAASMIHI SAIUN FIL ARDI WA LA FIS SAMI’I WAHUWAS SAMIUL ALIM
================================

Ilmu Pagar Diri: Doa amalan pagar badan dari serangan gaib

Setiap orang memiliki semacam pegangan agar tidak terkena musibah dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, misalnya dengan amalan pagar badanbdari serangan gaib yang berguna sebagai doa untuk memagari diri kitandari niat jahat seseorang yang mungkin saja datang tanpa kita ketahui.
Hal ini wajar kalau orang ingin mengamankan dirinya dan orang yang diansayang dari adanya gangguan tidak terduga karena dengan begitu akan dapat meminimalkan keadaan buruk dalam waktu dekat yang secara tidak sadar mungkin membawa perubahan dalam diri seseorang. Adanya orang jahat yang punya niat tidak baik misalnya mengirim guna guna santet, pelet dan sejenisnya menyebabkan kita harus selalu waspada dengan segala
kemungkinan karena ini dapat menyebabkan timbulnya keadaan tidak baik sehingga harus waspada terhadap segala keadaan agar tidak terkena musibah karena ini akan merugikan kita dalam waktu singkat atau dimasa depan tanpa kita ketahui. Ilmu pagar diri atau disebut juga dengan ilmu pagar badan berguna untuk melindungi tubuh kita dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi, baik secara fisik maupun perlindungan ghaib. Ajian atau ilmu pagar diri sering berupa ayat atau mantra untuk memperoleh keselamatan diri ketika kita sedang dalam perjalanan, merantau, atau dalam keadaan tidak siap.

Mengamalkan bacaan doa agar terhindar dari pengaruh jahat orang yang tidak suka sama kita memang tidak ada salahnya karena sebuah persiapan lebih dari sekedar keadaan tertentu sehingga semua itu akan berdampak baik kalau kita dapat melihat segala sesuatu dengan tidak memandang pada orang lain karena ini berguna untuk diri kita sendiri, jadi meskipun saat ini belum diperlukan namun siapa tahu dimasa depan kita akan memerlukan hal ini sehingga tidak salah kalau membuat persiapan mulai dari sekarang demi kebaikan dimasa mendatang.

Tidak ada orang yang berniat mencelakai orang lain tanpa sebab, oleh sebab itu harus selalu waspada dengan perkataan apalagi perbuatan yang mungkin merugikan orang lain karena semua itu akan berdampak pada keadaan buruk kalau sampai terjadi pada diri kita. Karena semua hal akan berbalik menjadi tidak nyaman kalau ada orang yang mengusik kehidupan kita, ini akan sama dengan keinginan mendapatkan sesuatu yang tidak semestinya menjadi hak milik kita namun kemudian karena ambisi besar untuk lebih membuat diri sendiri kaya maka hal tidak baik dilakukan demi mendapatkan keinginan hati. Sehingga secara tidak sadar ada orang yang benci sama kita dan melakukan hal kurang baik, sehingga dapat membuat kita mengalami bahaya yang merugikan diri sendiri.

Banyak orang yang belajar ilmu pemagaran badan ini dengan mengamalkan puasa atau ritual tertentu, berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu memperoleh keselamatan dan terhindar dari aral yang mungkin datang tak diduga.

Tak banyak yang tahu pasti tentang ilmu pagar diri, hanya usaha yang
dilakukan untuk mendapatkan perlindungan atas izin dariNya.

Mengupayakan keselamatan diri dan keluarga adalah yang paling utama
dapat kita lakukan, meskipun demikian harus tetap memperhatikan beberapa batasan karena kalau tidak, maka kita akan terjerumus dalam keadaan yang tidak semestinya dilakukan. Hal ini adalah menjadi keadaan wajar bagi orang yang menginginkan hal baik namun tidak dilandasi niat baik maka
yang ada akan berada dalam kerugian karena secara tidak sadar telah
melakukan hal buruk dalam hidupnya.

Dibawah ini merupakan doa supaya kita terhindar dari niat jahat
seseorang yang tidak suka dengan kita beserta dengan artinya:

    ????????? ?????? ???????????? ???? ??????? ???????? ?????? ???? ???? ???? ???? ????????? ???????????? ?????? ???????

Artinya :
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan perbuatanku
dan dari kejahatan semua yang punya kejahatan, tidak ada daya dan
kekuatan melainkan pertolongan Allah.

Pagar gaib

Amalan Perisai Diri Ini Bisa Melindungi Anda dari Berbagai Ancaman Bahaya

Pagar gaib Saat Anda membaca judul tentang perisai diri ini, bisa saja di
benak Anda adalah suatu perkumpulan silat atau ilmu bela diri. Bukan itu yang saya maksud. Perisai diri ini merupakan suatu cara untuk memberikan perlindungan diri, baik secara fisik maupun metafisik.

Bisa juga dikatakan sebagai pagar gaib. Mungkin juga Anda berpikir bahwa
apa hubungannya pagar gaib perlindungan secara fisik? Bukankah pagar gaib hanya berkaitan dengan hal-hal mistis. Dan hanya cocok digunakan untuk bahaya secara metafisika saja.

Ya, jika ditelisik maknanya pagar gaib memang lebih identik dengan
sesuatu yang gaib, yang tak kasat mata. Namun, secara medan energi,
pagar gaib pun mampu menembus dimensi fisik. Tentu saja semuanya
bergantung pada kehendak Tuhan, jika Anda masih percaya adanya Tuhan.

Baiklah, mari kita mulai saja pembahasannya. Perisai diri merupakan upaya untuk melindungi diri dari berbagai musibah yang kita tak tahundatangnya dari mana. Bisa musibah di darat, laut, atau udara. Bisa juga, mungkin ada orang yang tak suka dengan Anda, lalu ia berusaha mencelakai diri Anda. Baik secara fisik maupun metafisika (seperti mengirim santet).

Meski Anda merasa tak punya musuh, bisa juga Anda diserang oleh orang
yang tak suka dengan kesuksesan atau kejayaan Anda. Untuk itu,
perlindungan diri tetap Anda butuhkan setiap saat. Bahkan, tidak hanya
untuk Anda saja, tetapi untuk keluarga dan harta Anda. Karena
sesungguhnya, bahaya bisa datang kapan saja tanpa kita sadari sebelumnya.

Oleh karena itu, perisai diri sangat penting bagi Anda untuk memberikan
rasa aman, keselamatan, dan berbagai perlindungan pada diri Anda. Saya
akan mengajarkan kepada Anda untuk melakukan pagar gaib untuk diri
sendiri, harta, rumah, kantor, atau gedung.

Caranya sangat mudah dan sederhana. Anda sendiri bisa melakukannya
secara mandiri, tanpa harus meminta bantuan pada seorang pakar
supranatural. Untuk melakukan pagar gaib sebagai perisai diri maupun
yang lain, saya ambil dari bacaan ayat kursi, (QS : Al-Baqarah : 255).

Jika Anda hafal ayat kursi, itu sangat menguntungkan bagi Anda. Namun,
bagi Anda yang tidak hafal, akan saya sertakan bacaannya nanti. Lalu,
bagaimanakah dengan yang beragama selain Islam? Apakah boleh
melakukannya? Ya, bisa. Anda tidak perlu khawatir. Anda pun bisa
menggunakannya.

Meski bacaannya berasal dari kutipan ayat suci Al-Quran, selama Anda
menginginkannya, sangat bisa. Karena Islam merupakan agama yang
/rahmatal lil’alamin/. Tidak membeda-bedakan makhluk bagi yang ingin
mendapatkan keberkahan.

Cara mengamalkannya
Untuk tata cara pengamalannya pun sangat mudah. Berikut ini caranya:

Perlindungan diri

 1. Sucikan diri Anda dengan berwudhu terlebih dulu
 2. Berdoalah kepada Allah/Tuhan dan niatkan diri Anda agar Anda
di lindungi dari marabahaya apa pun. Bacalah ayat kursi sebanyak 11 x
3. Ketika Anda membacanya, sambil imajinasikan cahaya putih menyelimuti seluruh diri Anda. Setiap kali Anda membaca ayat kursi, bayangkan cahaya putih itu semakin tebal sebagai pelindung Anda dari segala ancaman apa pun. Anda bisa melakukannya sekali saja dengan perasaan yang mantap dan sangat yakin. Jika Anda belum merasa yakin, maka ulangi sekali lagi hingga Anda benar-benar yakin.
 4. Anda bisa memejamkan mata untuk bisa lebih berkonsentrasi. Setelah
selesai, ucapkan syukur alhamdulillah atau sesuai dengan agama Anda
5. Ada hal menarik lagi. Jika Anda membiasakan diri membaca ayat kursi
7 x setiap selesai sholat wajib dan istikomah dengan meniatkan diri berlindung kepada Allah, maka Anda akan diperlihatkan oleh Allah
tabir kehidupan. Ada rahasia Allah yang akan dibukakan untuk Anda.

Melindungi harta Anda

 1. Sucikan dulu diri Anda dengan wudhu
 2. Pegang harta benda yang akan Anda lindungi. Misalnya emas,
perhiasan, atau apa pun barang berharga Anda
3. Berdoalah kepada-Nya dengan meminta perlindungan harta Anda. Bacalah
ayat kursi 7 x
4. Saat Anda membaca ayat kursi, bayangkan harta Anda terselimuti
cahaya putih. Setiap kali Anda membaca ayat kursi, cahaya itu
semakin pekat dan menebal. Untuk bisa lebih konsentrasi, Anda boleh
memejamkan mata. Setelah selesai, ucapkan syukur alhamdulillah atau
yang sesuai dengan agama Anda.

Melindungi rumah, kantor, ruko, atau gedung

1. Siapkan segenggam garam dan air 1 baskom atau ember. Larutkan garam
ke air yang telah Anda siapkan tadi
2. Berdoa kepada-Nya dengan niat agar rumah, kantor, ruko, atau gedung
beserta isinya terlindungi dari kejahatan atau bencana. Terlindungi
dari gangguan jin, setan, atau makhluk halus yang ingin menganggu
3. Bacalah ayat kursi sebanyak 21 x. Setelah selesai, tiupkan pada
larutan air garam sebanyak 3 x. Lalu, siramkan pada luar rumah,
kantor, ruko, atau gedung yang akan Anda pagari gaib. Siramkan secara merata dengan mengelilingi bangunan yang akan Anda buat perisainya.
4. Setelah selesai, ucapkan syukur pada Allah

No comments:

Post a comment